Jūsu grozs 0 priekšmets (-i)

Teie ostukorvis ei ole tooteid!

Tērauda stiepļu trošu īpašības

Tērauda stiepļu trošu īpašības

  • Preces kods: 1
  • Cena: 0.00€
-+
Preces apraksts

Vispārējs apraksts

Tērauda trose ērta ikdienas darbā ar to, ka praktiski nav pakļauta pārrāvumiem stiepļu pārrīvēšanās dēļ, kas var novest pie diezgan bēdīgām sekām, īpaši izpildot atbildīgus darbus.

Pēc savas konstrukcijas tērauda trose ir metālisks izstrādājums, kas sastāv no noteiktā veidā savītiem vientipa vijumiem (parasti no sešiem) apkārt serdei. Serdes mēdz būt organiskās (kaņepāju, polipropilēna, sīzala, džutas) un metāliskās. Katrs no sešiem vijumiem, savukārt, sastāv no noteikta skaita smalkām stieplītēm ar atsperes īpašībām, kas gala rezultātā uzņem uz sevi visu slodzi, kā arī nodrošina trosei kopumā nepieciešamo elastību, izpildot celtspējas operācijas. Jo vairāk stiepļu vijumā, jo trose ir mīkstāka, elastīgāka un izturīgāka.

Bez tam, tērauda trosēm piemīt vesela virkne visiespējamāko tehnisko raksturojumu (savijuma veids un tips, tinuma pakāpe un līdzsvarotība, spēka aprēķina lielumi uz trūkšanu utt.).

 

Izmantošana

Tērauda troses plaši izmanto dažādās nozarēs, ieskaitot celtniecību, rūpniecību, transportu, kā arī sadzīves un saimnieciskajām vajadzībām. Pītā faktūra pastiprina metāla mehānisko izturību, trosēm ir neliels stiepes koeficients un zems vīšanās koeficients. Atsevišķos gadījumos troses var būt aprīkotas ar PVC apvalkiem (latekss, poliuretāns un citi sintētiskie materiāli), kas būtiski samazina iedarbību uz trosi no apkārtējās vides puses, pasargā to no ārējām iedarbībām. Tas viss padara tauvas un tērauda troses par noderīgām visdažādākajiem darbiem.

Troses izmantošanas apgabalu ietekmē arī tās struktūra: no tās ir atkarīga troses izstiepšana, izturība, rekomendētās slodzes. Ja trosi aplūkot šķērsgriezumā, tad tās vidū atrodas serde – organiska vai sintētiska, kam apkārt noteiktā kārtībā ir apvīti vijumi no metāliskām stieplēm. Vijumu iekšienē arī var atrasties serde. Vijumu skaits, kas apvīti apkārt serdei un stiepļu skaits pašā vijumā nosaka troses izturību, maksimāli pieļaujamo slodzi un izstiepšanu dinamiskās slodzes iedarbībā. Tā, troses ar diametru ne vairāk kā 5 mm izmanto tikai nostiepšanai, ar diametru ne lielāku par 22 mm – liftos, pacelšanas mehānismos, ceļamkrānos, ar diametru ne lielāku par 26 mm – takelāžai un nostiprināšanai.

Cinkotās stieples tiek izmantotas troses korozijizturības paaugstināšanai.

 

Troses šķērsgriezuma veidi

Vienkārtēja savijuma troses sastāv no viena vijuma, kam vienāda diametra stieples ir savītas pa spirāli vienā vai vairākos slāņos (līdz četriem) apkārt vienai no stieplei. Stiepļu un slāņu skaits vijumam tiek norādīts troses raksturojumos ar skaitļu summu, kurā pirmais skaitlis norāda centrālās stieples esamību, otrais skaitlis – stiepļu skaitu pirmajā slānī no vijuma centra, trešais – otrajā slānī utt.


Divkārtēja savijuma troses izgatavo, savijot vairākus vijumus vienā vai divos slāņos apkārt vienai metāliskai, organiskai vai minerālai serdei.

 


Trīs–vijumu troses tiek vītas bez serdeņa.


Trīskārtēja savijuma troses vij no vairākām trosēm. Troses tiek izgatavotas no daudz smalkākas stieples. Tās ir daudz elastīgākas, taču tajā pašā laikā vājākas. Tiek izmantotas, galvenokārt, tur, kur nepieciešama īpaša elastība, piemēram, vieglos paceļamos mehānismos ar trose uztīšanu uz cilindra, tricēm.

 

Tērauda trosēm ir vijumu savīšanas labais un kreisais virziens. Pirmajā gadījumā vijumi trosē tiek savīti pulksteņrādītāja virzienā, bet otrajā – pretēji pulksteņrādītājam.

 

Pēc savijuma veida troses var būt vienvirziena, krustveida vaikombinēta savijuma. Vienvirziena savijuma trosēm stieples izvietotas leņķī pret troses asi (б), krustveida savijuma trosēm – paralēli troses asij (a), kombinēta savijuma trosēm – skujveida (в).

Izgatavotājrūpnīcas izgatavo krustveida (labā) savijuma troses. Tās ir mazākā mērā pakļautas atvīšanās vaļā, nav vajadzīga īpaša apiešanās un tās vislabāk tiek izmantotas uz kuģiem. Pārējo savijuma veidu troses tiek izgatavotas tikai pēc pasūtītāja pieprasījuma.

Troses ar rotācijas pretestību, kas darba laikā negrozās apkārt savai asij tiek izmantotas avārijas–glābšanas, hidroloģiskos un citos darbos.


Tērauda troses mēdz būt cietas unelastīgasCietās troses tiek izgatavotas no liela diametra stiepļu neliela skaita ar vienu organisko serdi vai bez tās. Tām piemīt ļoti liela izturība. Elastīgās troses tiek izgatavotas no liela skaita smalko stiepļu un tām ir viena vai vairākas organiskās serdes.


Tērauda troses mērījumi

Tērauda troses biezums tiek mērīts pēc diametra milimetros (mm) ar bīdmēru. (a – pareizi, б– nepareizi)

 

Darbs ar tērauda trosēm un to apkope

Pieņemot trosi, nepieciešams veikt rūpīgu ārējo apskati, pārbaudīt konstrukciju. Troses apskate noslēdzas tās savijuma pārbaudē, kam ir jābūt vienmērīgam visā garumā. Trosei nedrīkst būt aprautas, sakrustotas, ielauztas un vājāk nostieptas par citām stieples. Troses stiepļu virspusē nav jābūt iespiedumiem, griezumiem un rūsai. Trosei ir jābūt apaļai visā garumā. Stiepļu cinkojumam ir jābūt stipram, bez plaisām. Troses vijumiem nedrīkst būt vājinājumi, lūzuma vietu. Organiskās serdes nedrīkst izdalīt smērvielu un būt redzamām troses iekšienē. Pēc arējās apskates veic troses mērīšanu un salīdzina tās faktisko konstrukciju ar datiem, kas norādīti sertifikātā, šim nolūkam viegli attin troses galu un pārskaita vijumu skaitu, stiepļu skaitu vijumos un organisko seržu daudzumu; pārbauda vijumu izvietojumu trosē un stiepļu izvietojumu vijumos. Troses konstrukcijai ir jāatbilst šiem datiem.


Trosēm ir jāatbilst darba apstākļiem. Cieto trosi, piemēram, nedrīkst izmantot kā tauvas, laist cauri blokiem, tā kā tās ātri nolietosies. Tauvām, velkoņiem un pacelšanas iekārtu aprīkojumam izmanto elastīgo trosi.


Trosi, kas uztīta uz cilindra, pie iekraušanas un izkraušanas nedrīkst sviest un pakļaut stipriem sitieniem, tā kā sabojājoties cilindram, tā var samezgloties, bet atšķetināt to ir grūti.


Nav pieļaujama cilpu veidošanās, tā kā nostiepjot trosi tās veido lūzuma vietas, kas krasi samazina troses izturību un padara to nederīgu. Cilpu vajag uzmanīgi un pareizi attīt, nepieļaujot pusaizvērtas cilpas izstiepšanos. Atritinot rituli, trosi attin aiz ārējā gala, vienlaicīgi rotējot rituli vai cilindru. (a – pareizi, б– nepareizi)

 

Pirms nocirst no rituļa kaut kāda garuma tērauda troses gabalu, lai izvairītos no atritināšanās, uz troses uzliek mīkstās stieples divas markas vai virvi.

Uztinot uz cilindra, trosi nepieciešams piesist ar koka āmuru.

Pielietot metālisko uzsitējveseri nedrīkst, lai izvairītos no cinkojuma bojājuma un sekojošās rūsēšanas.

Saskarsmes vietās ar asām izvirzītām daļām zem troses liek koka paliktņus vai paliek paklāju.

Troses ekspluatācijas laikā nepieciešams ir regulāri to eļļot. Smērviela, kam piemīt pretkorozijas un prettrūdēšanas īpašības, būtiski palielina trošu kalpošanas laiku. Laba ziežviela ir trošu smēre. Pielieto arī tehnisko vazelīnu, sintētisko solidolu un tauku solidolu. Nedrīkst izmantot trošu smērēšanai mazutu, dīzeļdegvielu, nostrādāto mašīneļļu un citas vielas, kas satur skābes un sārmus. Troses smērē ne retāk kā reizi trīs mēnešos un katru reizi pēc troses atrašanās ūdenī. Pirms smērēšanas no trosēm ar metāliskām sukām attīra veco sakaltušo smērvielu un netīrumus. Smēri klāj ne visai taukainā slānī. Pamanot rūsu, trosi nepieciešams no tās attīrīt un sasmērēt.

Troses ar organiskām serdēm nedrīkst glabāt vietās ar augstu temperatūru, tā kā serdes var pārdegt.

Saplaisājušās stieples īsi apgriež, bet trosi šajās vietās aptin ar mīkstu stiepli. Uz troses galiem, lai izvairītos no atritināšanās, uzliek stingras stiepļu markas. Troses trūkumus likvidē nekavējoties, bet nederīgās troses aizvieto ar jaunām.


Tērauda trošu uzglabāšana un darbmūžs

Tērauda troses, kuras izmanto, uzglabā uztītas ciešām rindām uz koka spolēm. Ne retāk kā reizi gadā pārbauda to stāvokli un nomaina smērvielu. Noliktavām ir jābūt sausām un tās sistemātiski jāvedina.

Pareizas apkopes gadījumā, stāvošas takelāžas trošu darbmūžs praktiski ir neierobežots. Kustīgās takelāžas, tauvas, pacelšanas trosēm tas līdzinās 2–4 gadiem. Troses kravu un cilvēku pacelšanai tiek uzskatītas nederīgas ekspluatācijai, ja sasprēgājušo stiepļu skaits garumā, kas līdzinās troses astoņiem diametriem, sastāda vairāk par 10% vai sasprēgājis vesels vijums.

Pārmērīgas troses izlieces arī ir kaitīgas. Troses darbmūžu būtiski ietekmē rullīšu, bloku vai cilindru diametrs un to virsmu stāvoklis.


Cenas uzradītas bez PVN